تماس با ما

  • آدرس:
  • تلفن: 30 31 53 83 9821+ , 30 32 53 83 9821+, 30 33 53 83 9821+
  • فکس: 30 30 53 83 9821+
  • ایمیل: info@daneshbonyan.ir

درباره ما

سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری
(طرح های دانش بنیان و فناورانه)