در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی مقوله سرمایه‌گذاری دارای اهمیت بنیادی است و در حقیقت سرمایه-گذاری را باید پیش‌شرط تولید و به عبارت صحیح‌تر شرط لازم آن دانست. اقتصاددانان سرمایه را نیروی محرکه و موتور رشد و توسعه اقتصادی دانسته و کلیه الگوهای مورد نظر را براساس همین فرضیه طراحی کرده‌اند.

به اعتقاد اکثریت صاحب‌نظران بین رشد و میزان سرمایه‌گذاری رابطه‌ایی قطعی و اجتناب‌ناپذیری برقرار است که دستیابی به اولی را بدون کاربرد دیگری غیرممکن می‌سازد. بکارگیری بهینه منابع تولید که راهبردی پذیرفته شده و مورد قبول همگان است، از طریق سرمایه‌گذاری قابل حصول بوده و بر اهمیت سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی مهر تایید می‌گذارد. افزایش نیروهای مولد جامعه که منجر به افزایش تولید، توسعه اقتصادی، اشتغال کامل و به ویژه ارتقاء سطح درآمدها می‌شود، بدون سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و بکارگیری سرمایه در فعالیت‌های مختلف اقتصادی ممکن نگردیده و به آرمان‌های دست نیافتنی تبدیل می گردند. 
ازاینرو براساس نیاز مبرم به روان‌سازی سیستم سرمایه‌گذاری و ایجاد بستری کارآمد میان نهادها و افراد دارای پتانسیل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی با اشخاص و شرکت های دارای نیاز به تامین مالی و سرمایه پذیر، سامانه حاضر تحت عنوان "سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری(طرح‌های دانش‌بنیان و فناورانه)" با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طراحی و ایجاد گردید. 
این سامانه نقش نقشه‌ای راهنما برای روش‌ها و ابزارهای مختلف تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه علم و فناوری را بازی می‌کند. در اینجا یک نمای کلی از ابزارها و روش‌های مختلف تأمین مالی به مخاطب نمایش داده می شود و مخاطب می تواند بر حسب نیاز و تناسب ابزار با نیاز، ویژگی‌ها و شرایط ذاتی خود هر یک را انتخاب و از فرآیندها و گام های لازم برای اجرایی نمودن آن مطلع گردد. طرح هایی قابلیت ثبت در این سامانه را دارند که دارای ایده های نوآورانه باشند و یا سهم بالایی از ارزش افزوده طرح بر پایه دانش بوجود آمده باشد، لذا طرح ها می تواند از طرق مختلف ارسال گردند و ویژه ی شرکت های دانش بنیان نمی باشد.
بنابراین "سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری(طرح‌های دانش‌بنیان و فناورانه)" هیچ تعهدی در تأمین مالی و اختصاص اعتبار ندارد و تنها به عنوان بستری برای هدایت و راهنمایی ایفای نقش می نماید. پرواضح است که در چنین جایگاهی مسئولیت ارزیابی و سنجش ارائه کنندگان طرح و همچنین ارائه کنندگان خدمات مالی و سرمایه ای بر عهده خود متقاضی می باشد. 

 

تماس با ما

  • فکس :83532383 9821+
  • ایمیل: info@daneshbonyan.ir

درباره ما

سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری
(طرح های دانش بنیان و فناورانه)