صفحه ی اصلی / سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری طرح ها و شرکت های دانش بنیان / ضمانت نامه / ضمانت نامه پیش پرداخت

پس از انعقاد قرارداد در صورت درخواست پیمانکار و موافقت کارفرما مبلغی به عنوان پیش پرداخت جهت تقویت بنیه مالی پروژه و اجرای پروژه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد.این مبلغ در طول اجرای پروژه به تدریج و همزمان با پیشرفت پروژه مستهلک می گردد. کارفرما جهت اطمینان از هزینه کرد مبلغ پیش پرداخت در پروژه اقدام به دریافت ضمانت نامه معادل مبلغ پیش پرداخت از پیمانکار می نماید. معمولاً مبلغ ضمانت نامه پیش پرداخت معادل 25% مبلغ قرارداد می باشد.

تماس با ما

  • فکس :83532383 9821+
  • ایمیل: info@daneshbonyan.ir

درباره ما

سامانه تامین مالی و سرمایه گذاری
(طرح های دانش بنیان و فناورانه)